Trong những lời ca tiếng hát, trong suy nghĩ và trong trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam luôn đời đời ghi nhớ và biết ơn công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh thân ...