1. Tên trường: Trường TH Pom Hán thành phố Lào Cai 2. Địa chỉ: Tổ 26 - phường Pom Hán - thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai